IHC & UAB Technology & Capitalism Seminar Series | Keith Breckenridge on Biometric Capitalism | 14 Oct 2021 | 18:30 CET

Hosted by the Societat Catalana d'Història de la Ciència and the Institut d'Història de la Ciència.

Details at https://blogs.iec.cat/schct/technology-capitalism/